Dostępnych jest wiele różnych materiałów izolacji cieplnej, które można zastosować w przegrodach zewnętrznych budynku, jednak dla każdego konkretnego zastosowania trzeba wybrać odpowiedni materiał o odpowiedniej grubości. Przykładowo dla izolowania ścian piwnicy trzeba zastosować inny materiał izolacyjny niż w ścianie zewnętrznej czy w dachu. Poza kosztem, przy wyborze materiału izolacyjnego trzeba brać pod uwagę następujące cechy:

  • Przewodność cieplna,
  • Dyfuzja (przenikanie) pary wodnej,
  • Wytrzymałość (zdolność przenoszenia obciążeń).

Przewodność cieplna, współczynnik przewodności λ
Każdy materiał ma charakter yzujący go współczynnik przewodności ciepła (oznaczony λ, podawany w jednostkach W/m·K). Im niższa wartość λ, tym lepsze izolowanie (tamowanie przepływu ciepła). Wyższa wartość przewodności może być wyrównana przez większą grubość warstwy izolacji. Stosowane powszechnie materiały termoizolacyjne mają współczynnik λ o wartości od około 0,032 do 0,045 W/m*K.


Przykładowe współczynniki przewodności wybranych materiałów budowlanych:

tabela2

 

Współczynnik przenikania ciepła U
Współczynnik przenikania ciepła (oznaczony U, podawany w jednostkach W/m2*K) jest miarą strat ciepła przez element budynku, a jego wielkość zależy od współczynników przewodności ciepła λ i od grubości warstw poszczególnych materiałów, z których element jest złożony. Im niższa wartość U, tym lepsze izolowanie. Przepisy budowlane określają dla poszczególnych rodzajów budynków i poszczególnych rodzajów przegród wartości U, które nie powinny być przekroczone.

tabela3

W budynku energooszczędnym te wielkości powinny być niższe. Grubość warstwy izolacji cieplnej zależy od cech zastosowanego materiału izolacyjnego, a także od właściwości izolacyjnych materiału konstrukcyjnego.

Jako ogólne wskazania dla budynku energooszczędnego można przyjąć następujące zalecenie:

tabela4

Izolowanie ścian zewnętrznych powinno być wykonywane wyłącznie tzw. „systemami” czyli kompletnymi zestawamiklejów i tynków pochodzących od jednego producenta, zgodnych Aprobatą techniczną ITB lub Europejską Aprobatą techniczną, albo normą PNEN na ETICS. To warunek gwarancji producenta. W przypadku, gdy izolacja cieplna i/lub tynk są w jakimś stopniu palne (na etykietach euro klasy C, D, E lub F) – cały zestaw powinien mieć klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia (NRO). Pewne systemy ociepleń na bazie płyt styropianowych, stosowanych w budownictwie uzyskują klasyfikację NieRozprzestrzeniające Ognia (NRO) nawet przy grubości izolacji wynoszącej 50 cm.